Thông báo thay đổi giá sản phẩm Lodge Cast Iron tại Chef Studio

Thứ 2, 29-11-2021 08:39

Suốt thời gian qua, Chef Studio thực sự may mắn bởi có rất nhiều khách hàng luôn tin tưởng và ủng hộ. 

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, lạm phát dẫn đến giá vật liệu, chi phí sản xuất và vận chuyển tăng cao. Mặc dù đã cố gắng ổn định và trợ giá để phục vụ khách hàng nhưng Lodge là hàng gang nặng nên việc nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, chi phí cao. 

Vì vậy, Chef Studio xin thông báo tới quý khách hàng điều chỉnh chính sách giá mới cho tất cả các sản phẩm Lodge Cast Iron, áp dụng từ ngày 03/12/2021. Cụ thể như sau:

Chảo gang Lodge

STT

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ

GIÁ CŨ (VNĐ)

GIÁ MỚI (VNĐ)

1

Chảo gang Lodge nướng rãnh vuông hai tay cầm 28 cm

Chiếc

̶2̶.̶2̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

2.190.000 đ

2

Chảo gang Lodge kiểu Wok 16 cm

Chiếc

̶1̶.̶2̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.190.000 đ

3

Chảo gang nướng Lodge hai tay cầm có rãnh tròn 26cm

Chiếc

̶1̶.̶4̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.350.000 đ

4

Chảo gang Lodge 26.67 cm đáy hình nai sừng tấm

Chiếc

̶1̶.̶5̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.425.000 đ

5

Chảo gang Lodge 26 cm hình vuông đáy bằng

Chiếc

̶1̶.̶8̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.695.000 đ

6

Chảo gang Lodge 26 cm đáy hình nai

Chiếc

̶1̶.̶5̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.450.000 đ

7

Chảo gang Lodge 16.5 cm đáy hình sói

Chiếc

̶8̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

845.000 đ

8

Chảo gang Lodge hai tay cầm 30.5 cm

Chiếc

̶2̶.̶0̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.890.000 đ

9

Chảo gang Lodge kiểu Wok lòng sâu 35.5 cm

Chiếc

̶4̶.̶5̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

4.125.000 đ

10

Chảo gang Lodge 9 cm

Chiếc

4̶5̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

399.000 đ

11

Chảo gang Lodge nướng bánh khọt 7 lỗ đường kính 23 cm

Chiếc

2̶.̶1̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.965.000 đ

12

Chảo gang nướng Lodge lòng bằng 26.67 cm

Chiếc

1̶.̶3̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.245.000 đ

13

Chảo gang nướng Lodge rãnh vuông 30.5 cm

Chiếc

2̶.̶4̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

2.235.000 đ

14

Chảo gang nướng Lodge có rãnh tròn 26 cm

Chiếc

1̶.̶5̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.425.000 đ

15

Chảo gang Lodge sâu lòng 26 cm

Chiếc

1̶.̶9̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.790.000 đ

16

Chảo gang Lodge đầu bếp 25.4 cm

Chiếc

1̶.̶5̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.425.000 đ

17

Chảo gang Lodge kiểu Wok Mini 23 cm

Chiếc

1̶.̶7̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.595.000 đ

18

Chảo gang Lodge lòng sâu hai tay cầm 20.3 cm

Chiếc

1̶.̶1̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.095.000 đ

19

Chảo gang Lodge 33.5 cm

Chiếc

3̶.̶0̶6̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

2.765.000 đ

20

Chảo gang Lodge hai tay cầm 26 cm

Chiếc

1̶.̶4̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.365.000 đ

21

Chảo gang Lodge thành cong 30.5 cm

Chiếc

2̶.̶1̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.965.000 đ

22

Chảo gang Lodge 20.3 cm

Chiếc

1̶.̶0̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

985.000 đ

23

Chảo gang Lodge rãnh vuông 26.7 cm

Chiếc

1̶.̶7̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.640.000 đ

24

Chảo gang Lodge 23 cm

Chiếc

1̶.̶2̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.165.000 đ

25

Chảo gang Lodge 26 cm

Chiếc

1̶.̶4̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.350.000 đ

26

Chảo gang Lodge 16.5 cm

Chiếc

9̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

815.000 đ

27

Chảo gang Lodge 13 cm

Chiếc

6̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

659.000 đ

Chảo thép Carbon

STT

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ

GIÁ CŨ (VNĐ)

GIÁ MỚI (VNĐ)

1

Chảo thép carbon hai tay cầm 20.32 cm - 8 Inch Carbon Steel Pan

Chiếc

̶2̶.̶3̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

2.145.000 đ

2

Chảo thép carbon 30.5 cm - 12 Inch Carbon Steel Skillet

Chiếc

2̶.̶6̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

2.395.000 đ

3

Chảo thép carbon 25.4 cm - 10 Inch Carbon Steel Skillet

Chiếc

2̶.̶3̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

2.145.000 đ

4

Chảo thép carbon 20.32 cm - 8 Inch Carbon Steel Skillet

Chiếc

2̶.̶0̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.895.000 đ

Nồi gang

STT

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ

GIÁ CŨ (VNĐ)

GIÁ MỚI (VNĐ)

1

Nồi gang Lodge 27.5 cm - dung tích 3.8 lít

Chiếc

3̶.̶1̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

2.865.000 đ

2

Nồi gang Lodge 21.5 cm - dung tích 1.9 lít

Chiếc

2̶.̶5̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

2.395.000 đ

3

Nồi gang Lodge 18.5 cm - dung tích 0.95 lít

Chiếc

2̶.̶2̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

2.050.000 đ

4

Bộ nồi và chảo gang Lodge 26 cm - dung tích 4.7 lít

Bộ

3̶.̶5̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

3.235.000 đ

5

Bộ nồi và chảo gang Lodge 26 cm - dung tích 3 lít

Bộ

3̶.̶3̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

3.050.000 đ

6

Nồi gang Lodge 30.48 cm - dung tích 6.62 lít

Chiếc

5̶.̶2̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

4.765.000 đ

7

Nồi gang Lodge 25.7 cm - dung tích 4.73 lít

Chiếc

3̶.̶3̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

3.050.000 đ

Nồi gang phủ gốm

STT

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ

GIÁ CŨ (VNĐ)

GIÁ MỚI (VNĐ)

1

Nồi gang phủ gốm Lodge EC7OD13 màu trắng 6.6 lít

Chiếc

4̶.̶9̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

4.650.000 đ

2

Nồi gang phủ gốm Lodge EC3D33 màu xanh dương 2.8 lít

Chiếc

3̶.̶1̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

2.990.000 đ

3

Nồi gang phủ gốm Lodge EC3CC33 màu xanh dương 3.4 lít

Chiếc

3̶.̶3̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

3.250.000 đ

4

Nồi gang phủ gốm Lodge Lagoon 5.6L

Chiếc

3̶.̶9̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

3.790.000 đ

5

Nồi gang phủ gốm Lodge EC6D33 màu xanh dương 5.6 lít

Chiếc

3̶.̶9̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

3.850.000 đ

6

Nồi gang phủ gốm Lodge EC6D18 màu đen 5.6 lít

Chiếc

3̶.̶9̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

3.850.000 đ

7

Nồi gang phủ gốm Lodge EC6D13 màu trắng 5.6 lít

Chiếc

3̶.̶9̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

3.850.000 đ

8

Nồi gang phủ gốm Lodge EC3CC13 màu trắng 3.4 lít

Chiếc

3̶.̶3̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

3.285.000 đ

9

Nồi gang phủ gốm Lodge EC4D33 màu Xanh Đen 4,25 lít

Chiếc

3̶.̶3̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

3.285.000 đ

10

Nồi gang phủ gốm Lodge EC1D43 màu đỏ 1.5 lít

Chiếc

3̶.̶3̶9̶9̶.̶9̶0̶0̶ ̶đ̶

3.150.000 đ

11

Nồi gang phủ gốm Lodge EC4D43 màu đỏ 4.35 lít

Chiếc

3̶.̶3̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

3.090.000 đ

12

Nồi gang phủ gốm Lodge EC3D43 màu đỏ 2.8 lít

Chiếc

3̶.̶1̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

2.875.000 đ

13

Nồi gang phủ gốm Lodge EC3CC43 màu đỏ 3.71 lít

Chiếc

3̶.̶6̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

3.540.000 đ

Phụ kiện Lodge

STT

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ

GIÁ CŨ (VNĐ)

GIÁ MỚI (VNĐ)

1

Nhắc nồi đa năng Lodge - Màu xám

Chiếc

4̶2̶7̶.̶9̶0̶0̶ ̶đ̶

425.000 đ

2

Miếng lót nồi Antler Lodge - Màu đen

Chiếc

1̶.̶1̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.099.000 đ

3

Miếng lót nồi Antler Lodge - Màu trắng

Chiếc

1̶.̶1̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.099.000 đ

4

Miếng lót nồi nam châm Lodge - Màu đỏ

Chiếc

9̶9̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

945.000 đ

5

Miếng lót nồi nam châm Lodge - Màu xám

Chiếc

9̶9̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

945.000 đ

6

Tay cầm chống nóng Lodge Citrus - Màu cam

Chiếc

2̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

275.000 đ

7

Tay cầm chống nóng Lodge Citrus - Màu xanh lá

Chiếc

2̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

275.000 đ

8

Tay cầm chống nóng Lodge Citrus - Màu đỏ

Chiếc

2̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

275.000 đ

9

Tay cầm chống nóng Lodge Citrus - Màu xanh ngọc

Chiếc

2̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

275.000 đ

10

Tay cầm chống nóng Lodge Citrus - Màu xanh

Chiếc

2̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

275.000 đ

11

Tay cầm chống nóng Lodge Citrus - Màu vàng

Chiếc

2̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

275.000 đ

12

Tay cầm chống nóng Lodge Citrus - Màu đen

Chiếc

2̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

275.000 đ

13

Nhắc nồi đa năng Lodge - Màu đỏ

Chiếc

5̶2̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

495.000 đ

14

Lót nồi hoa văn chảo in nổi Lodge - Màu cam

Chiếc

3̶4̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

335.000 đ

15

Lót nồi hoa văn chảo in nổi Lodge - Màu xanh lá

Chiếc

3̶4̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

335.000 đ

16

Lót nồi hoa văn chảo in nổi Lodge - Màu đỏ

Chiếc

3̶4̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

335.000 đ

17

Lót nồi hoa văn chảo in nổi Lodge - Màu xanh ngọc

Chiếc

3̶4̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

335.000 đ

18

Lót nồi hoa văn chảo in nổi Lodge - Màu xanh

Chiếc

3̶4̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

335.000 đ

19

Lót nồi hoa văn chảo in nổi Lodge - Màu vàng

Chiếc

3̶4̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

335.000 đ

20

Lót nồi hoa văn chảo in nổi Lodge - Màu đen

Chiếc

3̶4̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

335.000 đ

21

Lót nồi silicon cao cấp Lodge - Màu đỏ

Chiếc

4̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

465.000 đ

22

Lót nồi silicon cao cấp Lodge - Màu xanh

Chiếc

4̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

465.000 đ

23

Lót nồi silicon cao cấp Lodge - Màu vàng

Chiếc

4̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

465.000 đ

24

Lót nồi silicon cao cấp Lodge - Màu xám

Chiếc

4̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

465.000 đ

25

Tay cầm chống nóng silicon Lodge cho chảo thép carbon - Màu đỏ

Chiếc

4̶4̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

419.000 đ

26

Tay cầm chống nóng silicon Lodge cho chảo thép carbon - Màu đen

Chiếc

4̶4̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

419.000 đ

27

Bao tay vải chống nóng Lodge - Màu đen

Chiếc

3̶5̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

345.000 đ

28

Tay cầm chống nóng Lodge Pro Logic - Màu đỏ

Chiếc

3̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

375.000 đ

29

Tay cầm chống nóng Lodge Pro Logic - Màu xanh dương

Chiếc

3̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

375.000 đ

30

Tay cầm chống nóng Lodge Pro Logic - Màu vàng

Chiếc

3̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

375.000 đ

31

Tay cầm chống nóng Lodge Pro Logic - Màu đen

Chiếc

3̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

375.000 đ

32

Nhắc nồi silicone Lodge - Màu đen

Chiếc

2̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

275.000 đ

33

Lót nồi đa năng Lodge - Màu xanh lá

Chiếc

3̶1̶7̶.̶9̶0̶0̶ ̶đ̶

299.000 đ

34

Lót nồi đa năng Lodge - Màu đỏ

Chiếc

3̶1̶7̶.̶9̶0̶0̶ ̶đ̶

299.000 đ

35

Lót nồi đa năng Lodge - Màu vàng

Chiếc

3̶1̶7̶.̶9̶0̶0̶ ̶đ̶

299.000 đ

36

Lót nồi đa năng Lodge - Màu trắng

Chiếc

3̶1̶7̶.̶9̶0̶0̶ ̶đ̶

299.000 đ

37

Quai cầm silicon chống nóng Lodge

Chiếc

2̶9̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

275.000 đ

38

Tay cầm chống nóng silicon Lodge cho chảo gang - Màu đen

Chiếc

2̶9̶5̶.̶9̶0̶0̶ ̶đ̶

275.000 đ

39

Tay cầm chống nóng silicon Lodge cho chảo gang - Màu xanh dương

Chiếc

2̶9̶5̶.̶9̶0̶0̶ ̶đ̶

275.000 đ

40

Tay cầm chống nóng silicon Lodge cho chảo gang - Màu xám

Chiếc

2̶9̶5̶.̶9̶0̶0̶ ̶đ̶

275.000 đ

41

Tay cầm chống nóng silicon Lodge cho chảo gang - Màu đỏ

Chiếc

2̶9̶5̶.̶9̶0̶0̶ ̶đ̶

275.000 đ

42

Bàn chải cọ nồi Lodge - Scrubber Brush 25.4 cm

Chiếc

4̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

445.000 đ

43

Bộ vệ sinh chảo gang Lodge - Polycarbonate Pan Scraper

Bộ

1̶9̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

179.000 đ

44

Nắp kính cường lực chịu nhiệt Lodge 26 cm

Chiếc

1̶.̶0̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

999.000 đ

Khay gang

STT

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ

GIÁ CŨ (VNĐ)

GIÁ MỚI (VNĐ)

1

Khay gang Lodge Fish Pan 8.5L

Chiếc

6̶.̶5̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

6.290.000 đ

2

Khay nướng phủ gốm Lodge EC2C32 màu xanh đen 1,8 lít

Chiếc

1̶.̶4̶9̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.435.000 đ

3

Khay gang Lodge mini 12.7 cm - Cast Iron Mini Serving Bowl

Chiếc

8̶5̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

799.000 đ

4

Khay gang nướng Lodge đa năng 42.5 x 24 cm

Chiếc

2̶.̶6̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

2.595.000 đ

5

Khay nướng Lodge Oval 20x13 cm

Chiếc

1̶.̶3̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

1.325.000 đ

6

Lò nướng BBQ Lodge - Sportsman’s Grill

Chiếc

̶8̶.̶5̶9̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶

7.725.000 đ

Chef Studio luôn mong muốn mang đến cho Quý khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. Kính mong Quý khách hàng thông cảm với mức giá điều chỉnh của chúng tôi. Chef Studio cam kết sẽ cung cấp những sản phẩm chính hãng và chất lượng tới khách hàng. 

Hãy liên hệ ngay Chef Studio để đặt hàng và được tư vấn chi tiết hơn!

Chef Studio tự hào là đơn vị phân phối chính hãng các sản phẩm Lodge Cast Iron tại Việt Nam.

Chefstudio Việt Nam

CHEF STUDIO 

Hotline: 1900 3080

Gửi đánh giá/ bình luận của bạn

Thông tin người gửi

Không

Họ tên: Đỗ Văn Tư Thoát

Đã thêm vào giỏ hàng!

Xem giỏ hàng